Yến sào sau khi đã nấu chín để được trong bao lâu?