Yến sào nên ăn với liều lượng như thế nào là phù hợp