Những sai lầm khi ăn yến sào nhiều người đang mắc phải